História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
0c8ab5... 08:59, 25 Február, 2021 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt plan-verejneho-obstaravania
933358... 08:56, 25 Február, 2021 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt plan-verejneho-obstaravania
0386ff... 08:55, 25 Február, 2021 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt plan-verejneho-obstaravania
e2a8d3... 12:03, 24 Február, 2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt plan-verejneho-obstaravania
68a286... 12:02, 24 Február, 2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt plan-verejneho-obstaravania
d30463... 11:45, 24 Február, 2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt plan-verejneho-obstaravania
615dcb... 11:44, 24 Február, 2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt plan-verejneho-obstaravania
8bc275... 08:21, 10 December, 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt plan-verejneho-obstaravania
057938... 08:20, 10 December, 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt plan-verejneho-obstaravania
bd0931... 08:16, 10 December, 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik