História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
5f1848... 08:58, 12 August, 2022 Protimonopolný úrad SR, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt pmusr-zoznam-rozhodnuti-2022-04-30
1524ed... 08:50, 12 August, 2022 Protimonopolný úrad SR, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt pmusr-zoznam-rozhodnuti-2022-04-30
4188d8... 08:48, 12 August, 2022 Protimonopolný úrad SR, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt pmusr-zoznam-rozhodnuti-2022-04-30
1579fe... 08:48, 12 August, 2022 Protimonopolný úrad SR, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt pmusr-zoznam-rozhodnuti-2022-04-30
e49c85... 08:43, 12 August, 2022 Protimonopolný úrad SR, Bratislava