História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
4a18c8... 10:44, 29 November, 2022 Protimonopolný úrad SR, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt pmusr-zoznam-faktur-2022-10-31
dc8b6d... 10:42, 29 November, 2022 Protimonopolný úrad SR, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt pmusr-zoznam-faktur-2022-10-31
ae9fd7... 10:39, 29 November, 2022 Protimonopolný úrad SR, Bratislava