eIDAS

Z obsahu datasetu

eiDAS štatistiky prihlásení používateľov iných krajín EÚ a prihlásení občanov SR. Držitelia zahraničného prihlasovacieho prostriedku: Na portáli slovensko.sk je možné prihlásiť sa...

Zdroj: eIDAS - štatistika prihlásení používateľov

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 15 Október, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 2 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id47996310-308f-46bf-a652-a150277ba1a3
last_modifiedpred 13 dňami
Správca maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitymonthly
position1
Resource Group Id resource_group_id29798645-71cc-4601-af38-5c96a235cf81
Id revízií revision_idc943e748-668d-4aa2-b03e-30a561225526
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid