Heraldický register

Centrálna evidencia heraldických znamení - erbov a vlajok - používaných v Slovenskej republike podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dáturl.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 17 Jún, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formaturl
Id id07ae8b10-9f99-48a3-9a67-b6e5f120e373
last_modifiedpred viac ako 3 rokmi
Správca maintainer2DF13D50-0B6F-48BA-884E-BE66DC0A2934
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position1
Resource Group Id resource_group_idaf1805d6-2862-4de7-9140-67038a2a9bbe
Id revízií revision_idb121f104-c65a-433e-83ff-5769f66a378a
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid