CL010192 .csv

Číselník: platný

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 November, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id9d54f182-1113-42f2-a067-3ddc811298e9
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_idc871483e-b188-419b-bb30-9b22c14b8b44
Id revízií revision_id4e55576d-5d1e-4dc6-ad12-20cc99110dd7
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid