Číselník: Katalóg odpadov

Z obsahu datasetu

Číselník: Katalóg odpadov (ISOH)

Zdroj: Číselník: Katalóg odpadov

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátowl.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 21 Jún, 2022
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 7 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatowl
Id idc634762b-32c9-4056-934b-57595319832b
Správca maintainer7FD57FAC-2A2B-4E95-B8DF-948972AF89F6
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id35a4a65f-8a53-494f-b561-9e5efa1c9197
Id revízií revision_id3bfb0986-3072-41c7-ab0c-116c5c7b8c2b
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid