Adresy podľa krajov (všetky kraje)

platné k 01/2021

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátrar.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 24 Február, 2021
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatrar
Id id5322f6c6-1b09-47fc-bb47-83dd35b4e404
last_modifiedpred 3 mesiacmi
Správca maintainer2DF13D50-0B6F-48BA-884E-BE66DC0A2934
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position8
Resource Group Id resource_group_id821fe118-243e-420a-ab7b-19a00f302fb4
Id revízií revision_id37bc095a-1413-476e-ac11-404838bcd540
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid