Register odborne spôsobilých osôb - voda, ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 22 November, 2022
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 10 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id5c4a583b-f819-451c-8486-214661163245
Správca maintainerD49BAB9C-19EE-4160-991C-20358009247A
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id6c048620-24fd-48d2-832e-37658e64bb0d
Id revízií revision_id1638657c-cdd5-4158-95ab-d9ea9dc72f85
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid