Faktúry za rok 2018

Faktúry zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ Považská Bystrica.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 22 November, 2022
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 10 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id105e1c61-05af-416b-8957-9598bd0223c2
last_modifiedpred 10 mesiacmi
Správca maintainerD49BAB9C-19EE-4160-991C-20358009247A
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id8905e532-6b03-4611-9ae3-0cb644957194
Id revízií revision_id55df86bb-898c-4454-86df-8e4cfe7c236a
Schéma schemahttp://ruvzpb.szm.com/data/faktury_2018_output.xml
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid