Krajina OSN

Zdrojový číselník základného číselníka pre informačné systémy verejnej správy. Gestor: Štatistický úrad SR. Vypracované podľa ISO 3166:1. V štatistike o obyvateľstve Obyv 1 až 5 v položke Štát trvalého pobytu (predchádzajúceho/budúceho pobytu) sa kód 896 používa na kódovanie prípadov, keď územie nezodpovedá žiadnej krajine v číselníku a kód 898, keď územie je uvedené ako nezistené alebo nie je udané. Zavedenie položiek 688 a 499 k 1.1.2007 a ukončenie platnosti položky 891 k 31.12.2006 sa vykonalo na základe aktualizačného listu ISO 3166 z 26. 9. 2006 (rozdelenie krajiny Srbsko a Čierna Hora na samostatné krajiny). Na výslovnú žiadosť nemeckej strany sa v medzinárodných dohodách, zmluvách a pod. dokumentoch medzi Nemeckou republikou a Slovenskou republikou používa podoba "Spolková republika Nemecko", v ost. prípadoch "Nemecká spolková republika". Na výslovnú žiadosť gréckej strany sa v medzinárodných dohodách, zmluvách a pod. dokumentoch medzi Gréckou republikou a Slovenskou republikou používa podoba "Helénska republika", v ost. prípadoch "Grécka republika". Do OSN bolo Macedónsko prijaté pod názvom "The former Yougoslav republic of Macedonia", slovensky "Bývalá republika Macedónsko". Úplná podoba slovenského vžitého názvu Maďarská republika je zmenená na Maďarsko na základe zmeny oficiálneho názvu krajiny na Magyarország s účinnosťou od 1.1.2012. V anglickom názve krajiny "Aland Islands" je z technických dôvodov použité počiatočné písmeno A namiesto A s krúžkom. Kód 998 sa používa v súlade so zák. č. 404/2011 Z. z. § 46 ods. 3. Legislatíva: Opatrenie ŠÚ SR 236/1993 Z. z. Spravodajca ŠÚ SR, čiastka 4/1993. Spravodajca ŠÚ SR, čiastka 4/1995. Vyhláška ŠÚ SR 197/2003 Z. z. Platná do 31. 7. 2007. Vyhláška ŠÚ SR 303/2007 Z. z. Platná do 30. 9. 2010. Vyhláška ŠÚ SR 377/2010 Z. z. Platná do 31. 3. 2012. Vyhláška ŠÚ SR 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín. Platná od 1. 4. 2012. Vyhláška ŠÚ SR 108/2014 Z. z. Platná od 1. 5. 2014.

Dáta a zdroje

Dodatočné informácie

Pole Hodnota
Zdroj https://slovak.statistics.sk
Autor Štatistický úrad SR
Poskytovateľ datasetu Štatistický úrad SR
Jednoznačný identifikátor poskytovateľa datasetu F4787C6F-9FA3-406C-B8D5-D374F1E1F2D3
Dátum prvého zverejnenia 19 November, 2015
Lokalita {"type": "Polygon", "coordinates": [[[16.841311, 48.360932], [16.83342, 48.381541], [16.850472, 48.383162], [16.855954, 48.396243], [16.850572, 48.410028], [16.86375, 48.419343], [16.850008, 48.449159], [16.863119, 48.453035], [16.859476, 48.459367], [16.880601, 48.477399], [16.889987, 48.47636], [16.895645, 48.496473], [16.916857, 48.495347], [16.913914, 48.511954], [16.92215, 48.51343], [16.921267, 48.520117], [16.943554, 48.521706], [16.940435, 48.527232], [16.953612, 48.54228], [16.935799, 48.570849], [16.933648, 48.601119], [16.969175, 48.644944], [16.967876, 48.668566], [16.997321, 48.691747], [16.997792, 48.708834], [17.012429, 48.718231], [17.043736, 48.764703], [17.08911, 48.786001], [17.105537, 48.806874], [17.111268, 48.831481], [17.154114, 48.844807], [17.201998, 48.878149], [17.277958, 48.860306], [17.306008, 48.843589], [17.321665, 48.845298], [17.32475, 48.836248], [17.361321, 48.813516], [17.378461, 48.819187], [17.396854, 48.813324], [17.453191, 48.846744], [17.477487, 48.841325], [17.509805, 48.8196], [17.519061, 48.829299], [17.515962, 48.817816], [17.528483, 48.81216], [17.553021, 48.81976], [17.548251, 48.827435], [17.554571, 48.831557], [17.588887, 48.825187], [17.601852, 48.840898], [17.620949, 48.842023], [17.632981, 48.85489], [17.703336, 48.860022], [17.782665, 48.91669], [17.781318, 48.925275], [17.885311, 48.927677], [17.903038, 48.964181], [17.903066, 48.98262], [17.914474, 48.996422], [17.913837, 49.010906], [17.9243, 49.019966], [17.9909, 49.028494], [18.024472, 49.02123], [18.057123, 49.028505], [18.095471, 49.059243], [18.09165, 49.067435], [18.115548, 49.090081], [18.11027, 49.113551], [18.122208, 49.118005], [18.106749, 49.134187], [18.118772, 49.15276], [18.136714, 49.16102], [18.129921, 49.168448], [18.130844, 49.188791], [18.154911, 49.216151], [18.156272, 49.22954], [18.144406, 49.229235], [18.146972, 49.24793], [18.184264, 49.269833], [18.184026, 49.286996], [18.298379, 49.304665], [18.378918, 49.330546], [18.415567, 49.367549], [18.403661, 49.396691], [18.449956, 49.393502], [18.475691, 49.408546], [18.481947, 49.423907], [18.494108, 49.428183], [18.489964, 49.433178], [18.547951, 49.467862], [18.534666, 49.490188], [18.572363, 49.508286], [18.597253, 49.510236], [18.602816, 49.497085], [18.617747, 49.495062], [18.677825, 49.507628], [18.754482, 49.488383], [18.812371, 49.516377], [18.941662, 49.5189], [18.972772, 49.502608], [18.960451, 49.48275], [18.970198, 49.476808], [18.960783, 49.454705], [18.973874, 49.451654], [18.988972, 49.431299], [18.968705, 49.413315], [18.979857, 49.395213], [19.035026, 49.395714], [19.053913, 49.415153], [19.070191, 49.412386], [19.072734, 49.417972], [19.091472, 49.415973], [19.107287, 49.403682], [19.137516, 49.409956], [19.153381, 49.403772], [19.197168, 49.413714], [19.185737, 49.43472], [19.198581, 49.448161], [19.225311, 49.454314], [19.228263, 49.463736], [19.220465, 49.473491], [19.235511, 49.495656], [19.233425, 49.510794], [19.260689, 49.531204], [19.3623, 49.536088], [19.371361, 49.567441], [19.399964, 49.574099], [19.409983, 49.592167], [19.442018, 49.598501], [19.446232, 49.613301], [19.467363, 49.613725], [19.474699, 49.603377], [19.468434, 49.59651], [19.478469, 49.588031], [19.529303, 49.572978], [19.530429, 49.535804], [19.581463, 49.455407], [19.5974, 49.458614], [19.611446, 49.446873], [19.641115, 49.45756], [19.637791, 49.440544], [19.648596, 49.435365], [19.631728, 49.408797], [19.685373, 49.403584], [19.717643, 49.386422], [19.746277, 49.407934], [19.790591, 49.410685], [19.79113, 49.38351], [19.803816, 49.364814], [19.79472, 49.344528], [19.804964, 49.322768], [19.792474, 49.29974], [19.809879, 49.295397], [19.822802, 49.276794], [19.792472, 49.267969], [19.785023, 49.246663], [19.76677, 49.236595], [19.766943, 49.222612], [19.758411, 49.215993], [19.763105, 49.207581], [19.784254, 49.199287], [19.807521, 49.205652], [19.829461, 49.201691], [19.841, 49.192616], [19.869438, 49.195797], [19.902332, 49.213313], [19.903635, 49.230762], [19.932244, 49.236449], [19.981552, 49.231785], [20.008629, 49.22005], [20.00647, 49.213158], [20.020529, 49.201505], [20.079021, 49.178476], [20.088154, 49.179659], [20.087177, 49.207608], [20.101624, 49.222659], [20.100887, 49.25034], [20.125144, 49.270926], [20.134205, 49.305921], [20.145504, 49.317513], [20.151863, 49.318446], [20.157718, 49.302815], [20.175803, 49.314082], [20.170584, 49.327734], [20.184156, 49.327807], [20.193215, 49.340977], [20.220823, 49.35179], [20.268657, 49.345693], [20.292815, 49.351555], [20.316487, 49.344529], [20.326216, 49.365861], [20.321378, 49.378384], [20.331276, 49.391429], [20.31751, 49.388727], [20.325081, 49.403028], [20.362271, 49.398262], [20.375681, 49.40786], [20.38243, 49.391026], [20.393036, 49.390576], [20.412285, 49.395203], [20.416875, 49.40579], [20.43327, 49.396615], [20.432295, 49.417581], [20.47196, 49.415436], [20.504894, 49.403284], [20.509936, 49.393446], [20.575525, 49.376106], [20.613598, 49.401824], [20.614934, 49.417845], [20.646988, 49.40067], [20.691722, 49.419777], [20.72292, 49.419656], [20.743119, 49.415142], [20.742269, 49.403833], [20.758027, 49.400395], [20.747534, 49.391002], [20.761363, 49.384246], [20.76143, 49.371605], [20.785406, 49.3744], [20.782476, 49.361031], [20.798112, 49.363262], [20.809318, 49.359372], [20.80688, 49.353151], [20.797871, 49.358704], [20.79738, 49.343172], [20.811836, 49.347687], [20.825903, 49.334404], [20.83733, 49.33402], [20.865549, 49.347484], [20.882386, 49.333097], [20.872738, 49.319789], [20.903575, 49.323535], [20.924084, 49.295969], [20.969607, 49.309888], [20.986545, 49.306621], [20.994138, 49.31268], [20.989065, 49.328446], [21.008091, 49.334852], [21.011312, 49.347564], [21.042547, 49.364881], [21.075331, 49.359316], [21.094111, 49.365056], [21.104106, 49.376401], [21.054315, 49.404219], [21.047543, 49.418339], [21.096388, 49.429488], [21.11373, 49.42394], [21.124024, 49.43658], [21.192127, 49.400992], [21.208195, 49.402482], [21.227256, 49.416952], [21.223459, 49.425518], [21.232749, 49.436545], [21.265921, 49.446984], [21.267344, 49.457186], [21.277525, 49.46094], [21.307181, 49.447995], [21.344682, 49.450424], [21.37275, 49.432644], [21.402017, 49.433418], [21.434082, 49.412283], [21.473695, 49.413584], [21.49267, 49.429493], [21.517046, 49.417802], [21.530272, 49.435083], [21.55208, 49.433114], [21.563984, 49.441261], [21.590556, 49.433815], [21.630943, 49.447307], [21.658904, 49.4168], [21.721735, 49.41226], [21.726893, 49.398105], [21.763385, 49.383467], [21.766244, 49.367195], [21.777994, 49.356048], [21.789214, 49.355488], [21.787839, 49.367715], [21.802993, 49.382176], [21.838317, 49.391672], [21.858997, 49.368555], [21.887327, 49.368977], [21.903766, 49.349964], [21.961952, 49.348548], [21.983179, 49.310366], [22.03402, 49.278546], [22.030318, 49.262671], [22.041885, 49.257161], [22.030419, 49.22517], [22.061963, 49.211585], [22.143804, 49.200514], [22.143102, 49.192744], [22.189902, 49.174017], [22.22246, 49.184459], [22.235799, 49.170076], [22.225713, 49.152541], [22.31765, 49.135551], [22.334605, 49.146472], [22.367261, 49.146594], [22.391817, 49.118052], [22.422654, 49.09949], [22.456065, 49.103764], [22.49702, 49.085889], [22.539422, 49.094692], [22.565705, 49.087994], [22.553237, 49.079483], [22.551079, 49.030161], [22.53799, 49.021321], [22.545495, 49.006765], [22.477309, 48.991182], [22.475609, 48.976279], [22.424921, 48.929329], [22.431548, 48.919252], [22.42074, 48.903483], [22.421124, 48.884602], [22.394663, 48.877087], [22.383536, 48.86504], [22.375913, 48.834026], [22.387648, 48.80004], [22.345697, 48.766147], [22.342667, 48.750679], [22.362227, 48.74], [22.361795, 48.7302], [22.350692, 48.72032], [22.339611, 48.683893], [22.302546, 48.676376], [22.250294, 48.647399], [22.240504, 48.627708], [22.188822, 48.609754], [22.171379, 48.587537], [22.160979, 48.567329], [22.137691, 48.432685], [22.142326, 48.405255], [22.155294, 48.399341], [22.131056, 48.391233], [22.135909, 48.380519], [22.093243, 48.378552], [22.086743, 48.371564], [22.076486, 48.387241], [22.054605, 48.377528], [22.021326, 48.392749], [21.994463, 48.377323], [21.949198, 48.378728], [21.926806, 48.370899], [21.928186, 48.361597], [21.899796, 48.370223], [21.897883, 48.36256], [21.884843, 48.367539], [21.884298, 48.356047], [21.881419, 48.362586], [21.862968, 48.355208], [21.855087, 48.366068], [21.837213, 48.363253], [21.83533, 48.334853], [21.822332, 48.332582], [21.798397, 48.342488], [21.764221, 48.338993], [21.724435, 48.349682], [21.711871, 48.357617], [21.714266, 48.366307], [21.705367, 48.366054], [21.701741, 48.380695], [21.664561, 48.392164], [21.663549, 48.417961], [21.620188, 48.469826], [21.613933, 48.509416], [21.54202, 48.508395], [21.52523, 48.522631], [21.514091, 48.551065], [21.440068, 48.585237], [21.422665, 48.578821], [21.41545, 48.558951], [21.319384, 48.561201], [21.316078, 48.555294], [21.326875, 48.554129], [21.313377, 48.550841], [21.321444, 48.547671], [21.317739, 48.53926], [21.309829, 48.540179], [21.316035, 48.533156], [21.302762, 48.526893], [21.305488, 48.522249], [21.269192, 48.52533], [21.239041, 48.539723], [21.221061, 48.537497], [21.179634, 48.518232], [21.160875, 48.521499], [21.133938, 48.495422], [21.117448, 48.491055], [21.094978, 48.499713], [21.098018, 48.510465], [21.090169, 48.517478], [21.066321, 48.525894], [21.053353, 48.52214], [21.015114, 48.532313], [20.981585, 48.517767], [20.976103, 48.524498], [20.956198, 48.521666], [20.955882, 48.533963], [20.940982, 48.534535], [20.941726, 48.542892], [20.934635, 48.538341], [20.922323, 48.559453], [20.868155, 48.551818], [20.855241, 48.566815], [20.84533, 48.566505], [20.850436, 48.581633], [20.8378, 48.57421], [20.836359, 48.58284], [20.728106, 48.56448], [20.713132, 48.570391], [20.679502, 48.559516], [20.653874, 48.561413], [20.644056, 48.551977], [20.586595, 48.535759], [20.546494, 48.544292], [20.537471, 48.527878], [20.5191, 48.537519], [20.504226, 48.531934], [20.507929, 48.489363], [20.463948, 48.463966], [20.469911, 48.45244], [20.446125, 48.444974], [20.416228, 48.418536], [20.420535, 48.403858], [20.402532, 48.382565], [20.409835, 48.365857], [20.384077, 48.351181], [20.367629, 48.332187], [20.374279, 48.326989], [20.365658, 48.316606], [20.337465, 48.301667], [20.325711, 48.272794], [20.307711, 48.273067], [20.310963, 48.265591], [20.286858, 48.26164], [20.234947, 48.279933], [20.22798, 48.277232], [20.235381, 48.2713], [20.228466, 48.262779], [20.20383, 48.261906], [20.206162, 48.250979], [20.133188, 48.253982], [20.139631, 48.242869], [20.134091, 48.225182], [20.070037, 48.191702], [20.078844, 48.183739], [20.072986, 48.179606], [20.049449, 48.1672], [20.029038, 48.177685], [19.988706, 48.162168], [19.974394, 48.166005], [19.963565, 48.152021], [19.951557, 48.151548], [19.937383, 48.131118], [19.898298, 48.124902], [19.914536, 48.146863], [19.898745, 48.166312], [19.860131, 48.169409], [19.855173, 48.178431], [19.845282, 48.162742], [19.821331, 48.169081], [19.806584, 48.162061], [19.806471, 48.154145], [19.794812, 48.153529], [19.782415, 48.165039], [19.805283, 48.183733], [19.798733, 48.19482], [19.787163, 48.19253], [19.74618, 48.216512], [19.721125, 48.201473], [19.691219, 48.203894], [19.674662, 48.219739], [19.669857, 48.239212], [19.644524, 48.239172], [19.630826, 48.250073], [19.577502, 48.216015], [19.526044, 48.20313], [19.528967, 48.190358], [19.504518, 48.173443], [19.512822, 48.154663], [19.492377, 48.139664], [19.49442, 48.109906], [19.468313, 48.092037], [19.467354, 48.083933], [19.451796, 48.09173], [19.454053, 48.101436], [19.400018, 48.082304], [19.386597, 48.091914], [19.369607, 48.085913], [19.303112, 48.088711], [19.255782, 48.071556], [19.241368, 48.053653], [19.212823, 48.064362], [19.181172, 48.06127], [19.135289, 48.074146], [19.107402, 48.065596], [19.084362, 48.072781], [19.058525, 48.057353], [19.014864, 48.078179], [18.98161, 48.053601], [18.943904, 48.058865], [18.908982, 48.051139], [18.886674, 48.058682], [18.874937, 48.047071], [18.833268, 48.048239], [18.819998, 48.039676], [18.82662, 48.032019], [18.815567, 48.021423], [18.821275, 48.006299], [18.815743, 47.993442], [18.75525, 47.976347], [18.776746, 47.955092], [18.774048, 47.932347], [18.75776, 47.919722], [18.762917, 47.903926], [18.756858, 47.896838], [18.76353, 47.871605], [18.813575, 47.85555], [18.828014, 47.834291], [18.855876, 47.826077], [18.848542, 47.816722], [18.792001, 47.823087], [18.741179, 47.813825], [18.726069, 47.789041], [18.646087, 47.759092], [18.559076, 47.765996], [18.493155, 47.752755], [18.454068, 47.765123], [18.290799, 47.731429], [18.087196, 47.756574], [18.034115, 47.757269], [18.002711, 47.746325], [17.970871, 47.757839], [17.946867, 47.744668], [17.89449, 47.739207], [17.866096, 47.74575], [17.781238, 47.739289], [17.762956, 47.749363], [17.711332, 47.75558], [17.608402, 47.821886], [17.566709, 47.815636], [17.525172, 47.866445], [17.497512, 47.867603], [17.45392, 47.885258], [17.432506, 47.920862], [17.402993, 47.947849], [17.376398, 47.958646], [17.334651, 47.993125], [17.257955, 47.998655], [17.241769, 48.022465], [17.226627, 48.016229], [17.200051, 48.019806], [17.160776, 48.006657], [17.11006, 48.031224], [17.089866, 48.019783], [17.067423, 48.031428], [17.08779, 48.045676], [17.06825, 48.055395], [17.086791, 48.065356], [17.072234, 48.070447], [17.078914, 48.078236], [17.071626, 48.081055], [17.093145, 48.091424], [17.087769, 48.096557], [17.092707, 48.099638], [17.062786, 48.12148], [17.068816, 48.124208], [17.057195, 48.143724], [17.026909, 48.14087], [16.976233, 48.172165], [16.976529, 48.18881], [16.96178, 48.220827], [16.946121, 48.235881], [16.957066, 48.263818], [16.922511, 48.272205], [16.907216, 48.288897], [16.894541, 48.311242], [16.908545, 48.32619], [16.871656, 48.337952], [16.872974, 48.348845], [16.844908, 48.349946], [16.841311, 48.360932]]]}

Súvisiace aplikácie

Žiadne súvisiace aplikácie