001 Organizačná štruktúra

Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje aktuálny zoznam organizačných útvarov úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa IRA č. 15/2020 - v znení Dodatku č. 5 účinného od 1. januára 2022.

Dáta a zdroje

Dodatočné informácie

Pole Hodnota
Autor Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Poskytovateľ datasetu Ministerstvo financií SR
Jednoznačný identifikátor poskytovateľa datasetu 2137B75B-83A9-45B1-B60B-20522174AE10
Dátum prvého zverejnenia 17 Január, 2022
Verzia 2022-01-17
Lokalita {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.073448, 48.174505], [17.125151, 48.15607], [17.124763, 48.146527], [17.13245, 48.145748], [17.117366, 48.135859], [17.073896, 48.142414], [17.073448, 48.174505]]]}

Súvisiace aplikácie

Žiadne súvisiace aplikácie