O nás

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) spustila novú, vylepšenú verziu portálu pre otvorené dáta, data.gov.sk, ktorá bola vybudovaná v rámci projektu s názvom “Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky – eDemokracia a otvorená vláda” financovaného z prostriedkov EÚ.

Novinky sa týkajú ako softvérovej časti riešenia, tak aj technologického zabezpečenia jeho prevádzky. Vďaka tomu táto aktualizácia prináša viacero vylepšení, vrátane:

  • viac možností kategorizácie údajov a ich vyhľadávania
  • viac typov náhľadov dát, vylepšený vzhľad a ovládanie
  • doplnenie nástrojov pre transformáciu dát (pre povinné osoby)

Ak ste používali staršiu verziu systému, venujte prosím pozornosť týmto dôležitým informáciám:

Používateľské účty

Na prihlásenie povinnej osoby na portál otvorených dát je potrebné, aby povinná osoba:

  • mala zriadenú elektronickú schránku na ústrednom portáli www.slovensko.sk
  • udelila zastupovanie osobe oprávnenej zastupovať povinnú osobu.

Pre viac informácií kontaktujte operátorov Ústredného kontaktného centra prostredníctvom kontaktného formulára alebo na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h.

O projekte data.gov.sk

Portál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne datasety od povinných osôb v SR. Je na ňom možné zbierať odkazy na dáta z webu pre seba a ostatných, alebo vyhľadávať vo zverejnených dátach. Portál otvorených dát je schopný ukladať kópiu dát alebo im poskytnúť priestor v databáze spolu so základnými vizualizačnými nástrojmi podľa typu dát (a formy použitia)

Ciele, ktoré má naplniť portál otvorených dát - data.gov.sk:

  • Zverejňovať diaľkovo prístupné dáta v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií.
  • Zverejňovať metadáta (t.j. popis dát, význam jednotlivých "stĺpcov v tabuľke" či okienok vo formulári), diaľkovo prístupné, v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií.

Medzi základné charakteristiky portálu patria:

  • Poskytuje samotné dáta, ako aj prístup k dátam vo forme spĺňajúcej otvorené a technologicky neutrálne štandardy, s použitím verejných licencií, ktoré umožnia ďalšie využívanie dát.
  • Umožňuje vyhľadávanie dokumentov - browsovaním, fulltextom, filtrovaním, vyhľadávaním podľa metadát.
  • Uvedené dáta a databázy, sprístupnené verejnosti, budú použiteľné na informatívne a analytické účely, nie na právne úkony.