Služby

Portál data.gov.sk poskytuje verejnosti služby:

 • Poskytnutie metadát k poskytovaným dátam alebo dátovému zdroju
 • Poskytnutie dát v otvorených formátoch
 • Poskytnutie údajov prostredníctvom grafovej prezentácie
 • Poskytnutie údajov prostredníctvom geografickej prezentácie
 • Poskytnutie údajov na základe geografického vyhľadávania
 • Odber notifikačných správ o datasetoch

Verejnosť môže využiť nasledoné podania:

 • Žiadosť o sprístupnenie informácií na účely opakovaného použitia podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • Žiadosť o zvýšenie kapacity na uloženie datasetov na Portáli otvorených dát
 • Návrh na zverejnenie údajov na Portáli otvorených dát
 • Žiadosť o registráciu aplikácie na Portáli otvorených dát
 • Podnet na úpravu údajov zverejnených na Portáli otvorených dát
 • Žiadosť o pridelenie zvýhodneného prístupu k údajom zverejneným na Portáli otvorených dát

Odkazy na Služby je možné nájsť v pravom menu stránky, prípadne je možné ich vyľadať prostredníctvom Ústredného portálu verejných služieb slovensko.sk v časti Nájsť službu