Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - NASES

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárova 8 917 02 Trnava

Detašované pracovisko: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby BC Omnipolis Trnavská cesta 100/II 821 01 BRATISLAVA

Hlavnou úlohou a predmetom činnosti NASES je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb Ústredného portálu verejnej správy, ako základných nástrojov informatizácie verejnej správy na Slovensku. Ďalej je to konzultačná, sprostredkovateľská a školiaca činnosť v oblasti informatiky, informačných a elektronických komunikačných sietí a inžiniersko-projektová činnosť v oblasti informačných sietí a elektronických komunikačných služieb, ako aj iné činnosti, týkajúce sa sieťových a elektronických služieb.

Činnosť Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby v maximálnej miere podporuje urýchlenie rozvoja a rozširovania služieb e-governmentu na Slovensku, čo povedie k úsporám a zefektívneniu výkonu verejnej správy, zjednodušeniu kontaktu občanov s úradmi, ako aj k podpore celkovej informačnej vyspelosti slovenskej spoločnosti, verejnej sféry, podnikateľskej obce, ako aj širokej verejnosti.