Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bolo zriadené zákonom SNR č. 347/1990 Z.z. z 28. augusta 1990 v znení neskorších predpisov a zákonom SNR č. 453/1992 Z.z. z 25. augusta 1992.