2 nájdené datasety

  • Lesné pôdne jednotky HTML XML gml dbf

    Lesné pôdne jednotky podľa systematiky pôd lesov Slovenska používanej Národným lesníckym centrom Zvolen (Tomlan 1971, upravená 1984 a 1996). Popisné atribúty s priestorovými...
  • Lesné hospodárske celky HTML XML

    Zoznam lesných hospodárskych celkov (LHC) s priestorovými údajmi vo formáte GeoJSON.