1 nájdený dataset

  • Zoznam výpadkov Obľúbené XLS CSV

    Dataset obsahuje zoznam incidentov o výpadkoch zaznamenaných na portáli.