1 nájdený dataset

  • VSŽP - zoznamy dlžníkov CSV

    Podľa § 25 ods.1 písm. e) bod 2 zákona č. 580/2004 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov...