1 nájdený dataset

  • Harmonizovaná nomenklatúra tovaru Obľúbené XLS

    Harmonizovaná nomenklatúra tovarov – slúži na kódovanie tovarov v železničnej preprave. Vznikla z harmonizovaného systému pomenovania a kódovania tovarov Rady pre colnú...