1 nájdený dataset

  • Druh zariadenia v zdravotníctve xlm, xls

    Obsahuje zoznam druhov zdravotníckych zariadení, druhov zariadení poskytovateľov služieb súvisiacich a druhov zariadení služieb nadväzujúcich na zdravotnú starostlivosť.