Revision History

Revision Timestamp Author Entity Log Message
3bc8af... November 12, 2019, 05:29 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
56214c... November 12, 2019, 05:28 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
08e55c... November 12, 2019, 05:28 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
df33d3... November 12, 2019, 05:28 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
68c2d7... November 12, 2019, 05:28 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
0413fb... November 12, 2019, 05:28 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
48c03b... November 12, 2019, 05:27 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
56c39c... November 12, 2019, 05:27 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
d5940b... November 12, 2019, 05:27 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
a08f0b... November 12, 2019, 05:27 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
d66543... November 12, 2019, 05:27 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
191b7d... November 12, 2019, 05:26 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
3bf833... November 12, 2019, 05:26 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
66549c... November 12, 2019, 05:26 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
a48f4c... November 12, 2019, 05:26 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
53bb93... November 12, 2019, 05:26 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
dd852e... November 12, 2019, 05:25 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
fb708f... November 12, 2019, 05:25 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
9a3c40... November 12, 2019, 05:25 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
c09deb... November 12, 2019, 05:25 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7