Revision History

Revision Timestamp Author Entity Log Message
a80d5b... November 18, 2019, 05:33 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
fa632e... November 18, 2019, 05:32 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
74ecac... November 18, 2019, 05:32 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
998a1f... November 18, 2019, 05:32 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
387436... November 18, 2019, 05:32 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
471548... November 18, 2019, 05:32 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
a25151... November 18, 2019, 05:31 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
737642... November 18, 2019, 05:31 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
bdedfc... November 18, 2019, 05:31 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
bac524... November 18, 2019, 05:31 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
194d64... November 18, 2019, 05:31 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
78ebeb... November 18, 2019, 05:31 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
12a206... November 18, 2019, 05:30 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
a8d859... November 18, 2019, 05:30 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
52b088... November 18, 2019, 05:30 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
e2711d... November 18, 2019, 05:30 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
6c4b49... November 18, 2019, 05:30 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
3745f1... November 18, 2019, 05:29 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
6cc878... November 18, 2019, 05:29 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
7dd257... November 18, 2019, 05:29 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7