Revision History

Revision Timestamp Author Entity Log Message
d7f35c... August 6, 2020, 03:34 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register budov (súpisných čísiel) REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-budov
e75d64... August 6, 2020, 03:34 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register bytov REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-bytov
d05bd0... August 6, 2020, 03:34 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register bytov REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-bytov
789a3c... August 6, 2020, 03:33 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register ulíc REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-ulic
cba741... August 6, 2020, 03:33 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register ulíc REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-ulic
f45f6f... August 6, 2020, 03:33 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
273bed... August 6, 2020, 03:33 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
667320... August 6, 2020, 03:32 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-obci
18a0c5... August 6, 2020, 03:32 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-obci
51dff7... August 6, 2020, 03:31 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register okresov REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-okresov
019530... August 6, 2020, 03:31 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register okresov REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-okresov
ac4adf... August 6, 2020, 03:30 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register adries - Register krajov REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-krajov
5e9f22... August 6, 2020, 03:30 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register adries - Register krajov REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-krajov
b0f3b0... August 6, 2020, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie Vestník verejného obstarávania august 2020 REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20208
c6b365... August 6, 2020, 02:23 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register okresov REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-okresov
6fff2b... August 6, 2020, 02:23 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register okresov REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-okresov
e5b136... August 6, 2020, 02:22 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register okresov REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-okresov
b959d1... August 6, 2020, 02:22 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register okresov REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-okresov
a2901d... August 6, 2020, 02:01 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register ulíc REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-ulic
54cae9... August 6, 2020, 02:00 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register ulíc REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-ulic