Revision History

Revision Timestamp Author Entity Log Message
fb7605... November 21, 2019, 10:07 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Centrálny zoznam Registrov obnovenej evidencie pozemkov
998406... November 21, 2019, 10:06 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Centrálny register geodetov
269de3... November 21, 2019, 08:24 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Zoznam potencionálnych datasetov rezortu MŽP SR pre Portál Otvorených Dát REST API: Aktualizovať objekt zoznam-datasetov-rezortu-mzp-sr-pre-portal-otvorenych-dat-2017
97090b... November 21, 2019, 05:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 7. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-7
20ba5f... November 21, 2019, 05:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 7. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-7
5c2477... November 21, 2019, 05:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 7. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-7
f2f787... November 21, 2019, 05:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 7. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-7
5d9834... November 21, 2019, 05:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 7. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-7
d3b537... November 21, 2019, 05:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 7. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-7
6b5744... November 21, 2019, 05:35 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
ef23aa... November 21, 2019, 05:35 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
ee852f... November 21, 2019, 05:35 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
fdd6be... November 21, 2019, 05:35 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
7ca407... November 21, 2019, 05:34 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
b2d35d... November 21, 2019, 05:34 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
b12ef1... November 21, 2019, 05:34 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
8bd4e0... November 21, 2019, 05:34 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
0daa70... November 21, 2019, 05:34 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
256e5f... November 21, 2019, 05:33 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
704115... November 21, 2019, 05:33 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7