Revision History

Revision Timestamp Author Entity Log Message
b8aa23... July 8, 2020, 04:41 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
526cdd... July 8, 2020, 04:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
48402b... July 8, 2020, 04:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
e8b162... July 8, 2020, 04:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
52589f... July 8, 2020, 04:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
327e11... July 8, 2020, 04:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
75457e... July 8, 2020, 04:26 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
0ded21... July 8, 2020, 04:26 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
ae889e... July 8, 2020, 04:26 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
30103a... July 8, 2020, 04:25 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
d5000e... July 8, 2020, 04:25 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
8d3079... July 8, 2020, 04:25 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
7ffe54... July 8, 2020, 04:25 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
153385... July 8, 2020, 04:25 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
b03a2e... July 8, 2020, 04:25 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
ffdd3d... July 8, 2020, 04:10 Kancelária Národnej rady SR Zoznam poslancov pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt mps-for-8
39cea3... July 8, 2020, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie Vestník verejného obstarávania júl 2020 REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20207
6d9db8... July 7, 2020, 09:50 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Rozpočet výdavkov kapitoly MDV SR
21a4af... July 7, 2020, 09:46 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí REST API: Aktualizovať objekt dotacie-na-spracovanie-uzemnoplanovacej-dokumentacie-obci
c37078... July 7, 2020, 09:46 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí REST API: Aktualizovať objekt dotacie-na-spracovanie-uzemnoplanovacej-dokumentacie-obci