Revision History

Revision Timestamp Author Entity Log Message
20c36f... October 21, 2019, 04:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 7. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-7
2bbcfc... October 21, 2019, 04:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 7. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-7
22edf4... October 21, 2019, 04:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 7. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-7
08266d... October 21, 2019, 04:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 7. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-7
230ac5... October 21, 2019, 04:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 7. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-7
8f3a03... October 21, 2019, 04:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 7. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-7
046136... October 21, 2019, 04:34 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
a2391c... October 21, 2019, 04:34 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
eede27... October 21, 2019, 04:34 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
1a3d22... October 21, 2019, 04:33 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
55ec48... October 21, 2019, 04:33 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
4ff64d... October 21, 2019, 04:33 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
15b865... October 21, 2019, 04:33 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
fccde8... October 21, 2019, 04:33 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
6fc964... October 21, 2019, 04:33 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
d44da3... October 21, 2019, 04:32 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
f81775... October 21, 2019, 04:32 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
b82cea... October 21, 2019, 04:32 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
f010ba... October 21, 2019, 04:32 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7
eb09d0... October 21, 2019, 04:32 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 7. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-7