Revision History

Revision Timestamp Author Entity Log Message
00cff5... June 7, 2020, 04:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
d36953... June 7, 2020, 04:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
42d841... June 7, 2020, 04:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
966467... June 7, 2020, 04:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
6f3f08... June 7, 2020, 04:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
767551... June 7, 2020, 04:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
1322fe... June 7, 2020, 04:25 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
f99d10... June 7, 2020, 04:25 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
e17c80... June 7, 2020, 04:25 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
b1817b... June 7, 2020, 04:25 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
2e1185... June 7, 2020, 04:25 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
bfac8a... June 7, 2020, 04:25 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
118a79... June 7, 2020, 04:25 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
a2683e... June 7, 2020, 04:25 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
382b44... June 7, 2020, 04:10 Kancelária Národnej rady SR Zoznam poslancov pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt mps-for-8
0e3bef... June 7, 2020, 03:34 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register vchodov (orientačných čísiel) REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-vchodov
0006e6... June 7, 2020, 03:34 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register budov (súpisných čísiel) REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-budov
2960a6... June 7, 2020, 03:33 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register bytov REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-bytov
9c8b37... June 7, 2020, 03:33 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register ulíc REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-ulic
0ea1aa... June 7, 2020, 03:32 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci