Revision History

Revision Timestamp Author Entity Log Message
3b4052... November 28, 2023, 12:15 Pôdohospodárska platobná agentúra Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS) REST API: Aktualizovať objekt system-identifikacie-polnohospodarskych-pozemkov-lpis
ff76d2... November 28, 2023, 12:12 Pôdohospodárska platobná agentúra Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS) REST API: Aktualizovať objekt system-identifikacie-polnohospodarskych-pozemkov-lpis
2be187... November 28, 2023, 12:10 Ing. Eva Ondrisová Individuálna účtovná závierka REST API: Zmazať balík: individualna-uctovna-zavierka
57e4b4... November 28, 2023, 12:09 Pôdohospodárska platobná agentúra Hranice užívania REST API: Aktualizovať objekt hranice-uzivania
913a2e... November 28, 2023, 12:06 Pôdohospodárska platobná agentúra Hranice užívania REST API: Aktualizovať objekt hranice-uzivania
b28589... November 28, 2023, 12:00 Hydromeliorácie, štátny podnik Prehľad nákupu DHM REST API: Zmazať balík: prehlad-nakupu-dhm
b4efb9... November 28, 2023, 12:00 Hydromeliorácie, štátny podnik Faktúry na zverejnenie REST API: Zmazať balík: faktury-na-zverejnenie
38ed15... November 28, 2023, 12:00 Hydromeliorácie, štátny podnik PHM REST API: Zmazať balík: phm
6380bb... November 28, 2023, 11:59 Hydromeliorácie, štátny podnik Plán VO REST API: Zmazať balík: plan-vo
ecd0d6... November 28, 2023, 11:59 Hydromeliorácie, štátny podnik Plnenie plánu nákladov a výnosov HMSP REST API: Zmazať balík: plnenie-planu-nakladov-a-vynosov-hmsp
1fb6f4... November 28, 2023, 11:56 Hydromeliorácie, štátny podnik Konsolidácia účtovnej uzávierky REST API: Zmazať balík: konsolidacia-uctovnej-uzavierky
9da4a1... November 28, 2023, 11:56 Hydromeliorácie, štátny podnik Prehľad objednávok REST API: Zmazať balík: prehlad-objednavok-hmsp
eb9f8b... November 28, 2023, 11:56 Hydromeliorácie, štátny podnik Podateľna REST API: Zmazať balík: podatelna
981c6e... November 28, 2023, 11:56 Hydromeliorácie, štátny podnik Plán nákladov a výnosov HMSP REST API: Zmazať balík: plan-nakladov-a-vynosov-hmsp
0fce1b... November 28, 2023, 11:53 Hydromeliorácie, štátny podnik Sociálny fond HMSP REST API: Zmazať balík: socialny-fond-hmsp
8dda82... November 28, 2023, 08:45 default Obec Cífer REST API: Vytvor objekt
c91023... November 28, 2023, 08:45 default Obec Cífer REST API: Vytvor objekt
f7c466... November 28, 2023, 08:45 default Obec Cífer REST API: Vytvor objekt 0b2ebd89-4aeb-4ea6-baf5-186f4e497f96
b8a2a0... November 28, 2023, 07:08 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Zoznam OVM s aktivovanou elektronickou schránkou REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
4e9927... November 28, 2023, 02:06 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register vchodov (orientačných čísiel) REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-vchodov