Revision History

Revision Timestamp Author Entity Log Message
143334... January 25, 2022, 09:33 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Register ovocných sadov REST API: Aktualizovať objekt register-ovocnych-sadov2
90fb87... January 25, 2022, 09:29 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Register inšpekčných organizácií REST API: Aktualizovať objekt register-inspekcnych-organizacii
b7da5b... January 25, 2022, 09:25 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Register chmeľníc a chmeliarskych subjektov REST API: Aktualizovať objekt register-chme-n-c-a-chmeliarskych-subjektov
1ff0f2... January 25, 2022, 08:48 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2e5d60... January 25, 2022, 07:31 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ortofotomozaika REST API: Aktualizovať objekt ortofotomozaika
157e70... January 25, 2022, 05:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
4b3957... January 25, 2022, 05:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
f41c21... January 25, 2022, 05:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
55d83b... January 25, 2022, 05:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
55698a... January 25, 2022, 05:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
a68423... January 25, 2022, 05:40 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
9471bb... January 25, 2022, 05:36 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
be2bac... January 25, 2022, 05:36 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
8c4374... January 25, 2022, 05:35 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
4ee434... January 25, 2022, 05:35 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
a3b3a4... January 25, 2022, 05:35 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
d289ad... January 25, 2022, 05:35 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
767230... January 25, 2022, 05:34 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
e993b4... January 25, 2022, 05:34 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
cc1a27... January 25, 2022, 05:34 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8