Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Prehľad výsledkov z kontroly úžitkovosti, genetického hodnotenia