1 dataset found

  • Sporové konania CSV

    Datasety obsahujú zoznam podaní v príslušnom mesiaci, na základe ktorých prebiehajú na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sporové konania vo veciach...