2 datasets found

  • Súdy XML JSON

    Základné informácie o súdoch,Príslušnosť súdov SR
  • Zoznam sudcov XML JSON

    Zoznam sudcov v Slovenskej republike obsahujúci údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, príslušnosť k súdu, špecializácia, zoznam zverejnených pojednávaní na súde