2 datasets found

Tags: letectvo

  • Dotácie v oblasti civilného letectva CSV

    Dotácie MDV SR v oblasti civilného letectva pre oprávneného žiadateľa na zabezpečenie ochrany letísk a na výkon záchranných a hasičských služieb.
  • Zoznam držiteľov leteckých licencií HTML

    Zoznam držiteľov licencie na vykonávanie leteckej dopravy za odplatu alebo inú primeranú protihodnotu vydaných podľa § 37 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve
You can also access this registry using the API (see API Docs).