6 datasets found

Organizations: Protimonopolný úrad SR Formats: XML

 • Zoznam rozhodnutí PMÚ SR XML

  Sprístupňuje právoplatné rozhodnutia Protimonopolného úradu SR
 • Zoznam objednávok PMÚ SR XML

  Zverejňovanie objednávok na základe Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • Zoznam faktúr PMÚ SR XML

  Zverejňovanie faktúr na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • Počet prístupov na www.antimon.gov.sk XML

  Denné zobrazenia internetovej stránky www.antimon.gov.sk a jej podstránok.
 • Dáta o kontrolách XML

  Sprístupňuje výsledky kontrol poskytnutia minimálnej pomoci podľa § 14 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o...
 • Zoznam datasetov PMÚ SR XML xlsx xslx XLS

  Zoznam všetkých datasetov Protimonopolného úradu SR s plánom zverejňovania datasetov aj periodizácie ich aktualizovania.
You can also access this registry using the API (see API Docs).