Zoznam ukončených projektov pozemkových úprav ...

From the dataset abstract

Jedná sa o zoznam území, kde boli spracované projekty pozemkových úprav (komplexné) a ukončené právoplatným rozhodnutím o schválení vykonania projektov.

Source: Zoznam ukončených projektov pozemkových úprav (komplexných)

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified November 21, 2022
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id id7837592a-cf93-40f4-ab74-e87229a286d3
Last Modified last_modified6 months ago
Maintainer maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicitysemi-annually
Position position1
Resource Group Id resource_group_id745ffb67-3687-4ce0-9fc4-ce6fb9cb4833
Revision Id revision_idf38986d7-7fea-4e37-a7f7-7c27e91b00a0
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid