Zoznam psov chovaných v meste Prešov (k ...

From the dataset abstract

Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov....

Source: Zoznam psov chovaných v meste Prešov (k aktuálnemu dátumu)

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 9, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id id854d634e-6125-4442-9d1b-47f172f4a3e7
Last Modified last_modifiedover 2 years ago
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Resource Group Id resource_group_id2c21898d-24b1-477b-813a-734b6a37e492
Revision Id revision_idd2d15bfb-d5f7-4fed-8c52-f9bfb9618e8d
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid