Zoznam prijímateľov finančných príspevkov z ...

(Narodný strategický referenčný rámec), ktorí sú evidovaní v informačnom systéme ITMS II; tieto projekty sú implementované riadiacimi a sprostredkovateľskými orgánmi v SR, ktoré implementujú štrukturálne fondy a Kohézny fond v SR (http://www.nsrr.sk/operacne-programy/).

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified December 11, 2015
License license Nie je uvedená licencia
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 7 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatCSV
Id id4e4264d5-c33e-44f4-9645-ab2a28dd5121
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_idd92dbb73-d285-41b7-844b-a068dee9b1b3
Revision Id revision_id546b9bb7-5f28-40cb-84b1-d06e87872db0
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid