Zoznam použítého open source softvéru v rámci ÚPVII / ITMS2014+ a pracovné stanice zamestnancov

Dataset obsahuje prehľad použitého open source softvéru v rámci informačného systému ITMS2014+ a pracovných staníc zamestnancov ÚPVII.

ITMS2014+ predstavuje komplexný informačný systém verejnej správy. ITMS2014+ je určený na správu eurofondov v SR v rámci programového obdobia 2014-2020. Prostredníctvom ITMS2014+ je v SR spravovaných cca 90% z 15 mld. EUR balíka eurofondov.

ITMS2014+ pokrýva všetky procesy od komunikácie SR s EK až po zaznamenávanie jednotlivých výdavkov realizovaných v rámci projektov podporených z eurofondov.

ITMS2014+ v parametroch k 07/2017 si je možné predstaviť nasledovne: - počet jedinečných obrazoviek 1 731, - počet DB tabuliek 1 150, - počet riadkov zdrojového kódu 2 651 071, - počet používateľov verejnej časti ITMS2014+ s aktivovaným kontom 8 319, - počet používateľov neverejnej časti ITMS2014+ s aktivovaným kontom 1 945, - počet zobrazení stránok verejnej časti ITMS2014+ 8 008 502, - počet zobrazení stránok neverejnej časti ITMS2014+ 4 908 915.

Do dnešného dňa v rámci prevádzky ITMS2014+ sa vlastník ITMS2014+ nestretol s výkonovými alebo bezpečnostnými problémami, ktoré by boli spôsobené priamo ITMS2014+. Navrhnutá architektúra a vybrané technológie umožňujú vlastníkovi flexibilne a transparentne reagovať na vznikajúce požiadavky a realizovať efektívne zmeny komponentov/technológií počas životného cyklu ITMS2014+.

Kompletný zoznam použitého OSS v rámci ITMS2014+ je dostupný na url adrese https://www.itms2014.sk/we-love-oss

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.itms2014.sk/we-love-oss
Author Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dataset provider Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Unique identifier of dataset's provider 1EB1F79B-D3CB-41ED-9791-50FEC7D7D6AA
Date of the first publication July 31, 2017
Version 1.0
Spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[16.841311, 48.360932], [16.83342, 48.381541], [16.850472, 48.383162], [16.855954, 48.396243], [16.850572, 48.410028], [16.86375, 48.419343], [16.850008, 48.449159], [16.863119, 48.453035], [16.859476, 48.459367], [16.880601, 48.477399], [16.889987, 48.47636], [16.895645, 48.496473], [16.916857, 48.495347], [16.913914, 48.511954], [16.92215, 48.51343], [16.921267, 48.520117], [16.943554, 48.521706], [16.940435, 48.527232], [16.953612, 48.54228], [16.935799, 48.570849], [16.933648, 48.601119], [16.969175, 48.644944], [16.967876, 48.668566], [16.997321, 48.691747], [16.997792, 48.708834], [17.012429, 48.718231], [17.043736, 48.764703], [17.08911, 48.786001], [17.105537, 48.806874], [17.111268, 48.831481], [17.154114, 48.844807], [17.201998, 48.878149], [17.277958, 48.860306], [17.306008, 48.843589], [17.321665, 48.845298], [17.32475, 48.836248], [17.361321, 48.813516], [17.378461, 48.819187], [17.396854, 48.813324], [17.453191, 48.846744], [17.477487, 48.841325], [17.509805, 48.8196], [17.519061, 48.829299], [17.515962, 48.817816], [17.528483, 48.81216], [17.553021, 48.81976], [17.548251, 48.827435], [17.554571, 48.831557], [17.588887, 48.825187], [17.601852, 48.840898], [17.620949, 48.842023], [17.632981, 48.85489], [17.703336, 48.860022], [17.782665, 48.91669], [17.781318, 48.925275], [17.885311, 48.927677], [17.903038, 48.964181], [17.903066, 48.98262], [17.914474, 48.996422], [17.913837, 49.010906], [17.9243, 49.019966], [17.9909, 49.028494], [18.024472, 49.02123], [18.057123, 49.028505], [18.095471, 49.059243], [18.09165, 49.067435], [18.115548, 49.090081], [18.11027, 49.113551], [18.122208, 49.118005], [18.106749, 49.134187], [18.118772, 49.15276], [18.136714, 49.16102], [18.129921, 49.168448], [18.130844, 49.188791], [18.154911, 49.216151], [18.156272, 49.22954], [18.144406, 49.229235], [18.146972, 49.24793], [18.184264, 49.269833], [18.184026, 49.286996], [18.298379, 49.304665], [18.378918, 49.330546], [18.415567, 49.367549], [18.403661, 49.396691], [18.449956, 49.393502], [18.475691, 49.408546], [18.481947, 49.423907], [18.494108, 49.428183], [18.489964, 49.433178], [18.547951, 49.467862], [18.534666, 49.490188], [18.572363, 49.508286], [18.597253, 49.510236], [18.602816, 49.497085], [18.617747, 49.495062], [18.677825, 49.507628], [18.754482, 49.488383], [18.812371, 49.516377], [18.941662, 49.5189], [18.972772, 49.502608], [18.960451, 49.48275], [18.970198, 49.476808], [18.960783, 49.454705], [18.973874, 49.451654], [18.988972, 49.431299], [18.968705, 49.413315], [18.979857, 49.395213], [19.035026, 49.395714], [19.053913, 49.415153], [19.070191, 49.412386], [19.072734, 49.417972], [19.091472, 49.415973], [19.107287, 49.403682], [19.137516, 49.409956], [19.153381, 49.403772], [19.197168, 49.413714], [19.185737, 49.43472], [19.198581, 49.448161], [19.225311, 49.454314], [19.228263, 49.463736], [19.220465, 49.473491], [19.235511, 49.495656], [19.233425, 49.510794], [19.260689, 49.531204], [19.3623, 49.536088], [19.371361, 49.567441], [19.399964, 49.574099], [19.409983, 49.592167], [19.442018, 49.598501], [19.446232, 49.613301], [19.467363, 49.613725], [19.474699, 49.603377], [19.468434, 49.59651], [19.478469, 49.588031], [19.529303, 49.572978], [19.530429, 49.535804], [19.581463, 49.455407], [19.5974, 49.458614], [19.611446, 49.446873], [19.641115, 49.45756], [19.637791, 49.440544], [19.648596, 49.435365], [19.631728, 49.408797], [19.685373, 49.403584], [19.717643, 49.386422], [19.746277, 49.407934], [19.790591, 49.410685], [19.79113, 49.38351], [19.803816, 49.364814], [19.79472, 49.344528], [19.804964, 49.322768], [19.792474, 49.29974], [19.809879, 49.295397], [19.822802, 49.276794], [19.792472, 49.267969], [19.785023, 49.246663], [19.76677, 49.236595], [19.766943, 49.222612], [19.758411, 49.215993], [19.763105, 49.207581], [19.784254, 49.199287], [19.807521, 49.205652], [19.829461, 49.201691], [19.841, 49.192616], [19.869438, 49.195797], [19.902332, 49.213313], [19.903635, 49.230762], [19.932244, 49.236449], [19.981552, 49.231785], [20.008629, 49.22005], [20.00647, 49.213158], [20.020529, 49.201505], [20.079021, 49.178476], [20.088154, 49.179659], [20.087177, 49.207608], [20.101624, 49.222659], [20.100887, 49.25034], [20.125144, 49.270926], [20.134205, 49.305921], [20.145504, 49.317513], [20.151863, 49.318446], [20.157718, 49.302815], [20.175803, 49.314082], [20.170584, 49.327734], [20.184156, 49.327807], [20.193215, 49.340977], [20.220823, 49.35179], [20.268657, 49.345693], [20.292815, 49.351555], [20.316487, 49.344529], [20.326216, 49.365861], [20.321378, 49.378384], [20.331276, 49.391429], [20.31751, 49.388727], [20.325081, 49.403028], [20.362271, 49.398262], [20.375681, 49.40786], [20.38243, 49.391026], [20.393036, 49.390576], [20.412285, 49.395203], [20.416875, 49.40579], [20.43327, 49.396615], [20.432295, 49.417581], [20.47196, 49.415436], [20.504894, 49.403284], [20.509936, 49.393446], [20.575525, 49.376106], [20.613598, 49.401824], [20.614934, 49.417845], [20.646988, 49.40067], [20.691722, 49.419777], [20.72292, 49.419656], [20.743119, 49.415142], [20.742269, 49.403833], [20.758027, 49.400395], [20.747534, 49.391002], [20.761363, 49.384246], [20.76143, 49.371605], [20.785406, 49.3744], [20.782476, 49.361031], [20.798112, 49.363262], [20.809318, 49.359372], [20.80688, 49.353151], [20.797871, 49.358704], [20.79738, 49.343172], [20.811836, 49.347687], [20.825903, 49.334404], [20.83733, 49.33402], [20.865549, 49.347484], [20.882386, 49.333097], [20.872738, 49.319789], [20.903575, 49.323535], [20.924084, 49.295969], [20.969607, 49.309888], [20.986545, 49.306621], [20.994138, 49.31268], [20.989065, 49.328446], [21.008091, 49.334852], [21.011312, 49.347564], [21.042547, 49.364881], [21.075331, 49.359316], [21.094111, 49.365056], [21.104106, 49.376401], [21.054315, 49.404219], [21.047543, 49.418339], [21.096388, 49.429488], [21.11373, 49.42394], [21.124024, 49.43658], [21.192127, 49.400992], [21.208195, 49.402482], [21.227256, 49.416952], [21.223459, 49.425518], [21.232749, 49.436545], [21.265921, 49.446984], [21.267344, 49.457186], [21.277525, 49.46094], [21.307181, 49.447995], [21.344682, 49.450424], [21.37275, 49.432644], [21.402017, 49.433418], [21.434082, 49.412283], [21.473695, 49.413584], [21.49267, 49.429493], [21.517046, 49.417802], [21.530272, 49.435083], [21.55208, 49.433114], [21.563984, 49.441261], [21.590556, 49.433815], [21.630943, 49.447307], [21.658904, 49.4168], [21.721735, 49.41226], [21.726893, 49.398105], [21.763385, 49.383467], [21.766244, 49.367195], [21.777994, 49.356048], [21.789214, 49.355488], [21.787839, 49.367715], [21.802993, 49.382176], [21.838317, 49.391672], [21.858997, 49.368555], [21.887327, 49.368977], [21.903766, 49.349964], [21.961952, 49.348548], [21.983179, 49.310366], [22.03402, 49.278546], [22.030318, 49.262671], [22.041885, 49.257161], [22.030419, 49.22517], [22.061963, 49.211585], [22.143804, 49.200514], [22.143102, 49.192744], [22.189902, 49.174017], [22.22246, 49.184459], [22.235799, 49.170076], [22.225713, 49.152541], [22.31765, 49.135551], [22.334605, 49.146472], [22.367261, 49.146594], [22.391817, 49.118052], [22.422654, 49.09949], [22.456065, 49.103764], [22.49702, 49.085889], [22.539422, 49.094692], [22.565705, 49.087994], [22.553237, 49.079483], [22.551079, 49.030161], [22.53799, 49.021321], [22.545495, 49.006765], [22.477309, 48.991182], [22.475609, 48.976279], [22.424921, 48.929329], [22.431548, 48.919252], [22.42074, 48.903483], [22.421124, 48.884602], [22.394663, 48.877087], [22.383536, 48.86504], [22.375913, 48.834026], [22.387648, 48.80004], [22.345697, 48.766147], [22.342667, 48.750679], [22.362227, 48.74], [22.361795, 48.7302], [22.350692, 48.72032], [22.339611, 48.683893], [22.302546, 48.676376], [22.250294, 48.647399], [22.240504, 48.627708], [22.188822, 48.609754], [22.171379, 48.587537], [22.160979, 48.567329], [22.137691, 48.432685], [22.142326, 48.405255], [22.155294, 48.399341], [22.131056, 48.391233], [22.135909, 48.380519], [22.093243, 48.378552], [22.086743, 48.371564], [22.076486, 48.387241], [22.054605, 48.377528], [22.021326, 48.392749], [21.994463, 48.377323], [21.949198, 48.378728], [21.926806, 48.370899], [21.928186, 48.361597], [21.899796, 48.370223], [21.897883, 48.36256], [21.884843, 48.367539], [21.884298, 48.356047], [21.881419, 48.362586], [21.862968, 48.355208], [21.855087, 48.366068], [21.837213, 48.363253], [21.83533, 48.334853], [21.822332, 48.332582], [21.798397, 48.342488], [21.764221, 48.338993], [21.724435, 48.349682], [21.711871, 48.357617], [21.714266, 48.366307], [21.705367, 48.366054], [21.701741, 48.380695], [21.664561, 48.392164], [21.663549, 48.417961], [21.620188, 48.469826], [21.613933, 48.509416], [21.54202, 48.508395], [21.52523, 48.522631], [21.514091, 48.551065], [21.440068, 48.585237], [21.422665, 48.578821], [21.41545, 48.558951], [21.319384, 48.561201], [21.316078, 48.555294], [21.326875, 48.554129], [21.313377, 48.550841], [21.321444, 48.547671], [21.317739, 48.53926], [21.309829, 48.540179], [21.316035, 48.533156], [21.302762, 48.526893], [21.305488, 48.522249], [21.269192, 48.52533], [21.239041, 48.539723], [21.221061, 48.537497], [21.179634, 48.518232], [21.160875, 48.521499], [21.133938, 48.495422], [21.117448, 48.491055], [21.094978, 48.499713], [21.098018, 48.510465], [21.090169, 48.517478], [21.066321, 48.525894], [21.053353, 48.52214], [21.015114, 48.532313], [20.981585, 48.517767], [20.976103, 48.524498], [20.956198, 48.521666], [20.955882, 48.533963], [20.940982, 48.534535], [20.941726, 48.542892], [20.934635, 48.538341], [20.922323, 48.559453], [20.868155, 48.551818], [20.855241, 48.566815], [20.84533, 48.566505], [20.850436, 48.581633], [20.8378, 48.57421], [20.836359, 48.58284], [20.728106, 48.56448], [20.713132, 48.570391], [20.679502, 48.559516], [20.653874, 48.561413], [20.644056, 48.551977], [20.586595, 48.535759], [20.546494, 48.544292], [20.537471, 48.527878], [20.5191, 48.537519], [20.504226, 48.531934], [20.507929, 48.489363], [20.463948, 48.463966], [20.469911, 48.45244], [20.446125, 48.444974], [20.416228, 48.418536], [20.420535, 48.403858], [20.402532, 48.382565], [20.409835, 48.365857], [20.384077, 48.351181], [20.367629, 48.332187], [20.374279, 48.326989], [20.365658, 48.316606], [20.337465, 48.301667], [20.325711, 48.272794], [20.307711, 48.273067], [20.310963, 48.265591], [20.286858, 48.26164], [20.234947, 48.279933], [20.22798, 48.277232], [20.235381, 48.2713], [20.228466, 48.262779], [20.20383, 48.261906], [20.206162, 48.250979], [20.133188, 48.253982], [20.139631, 48.242869], [20.134091, 48.225182], [20.070037, 48.191702], [20.078844, 48.183739], [20.072986, 48.179606], [20.049449, 48.1672], [20.029038, 48.177685], [19.988706, 48.162168], [19.974394, 48.166005], [19.963565, 48.152021], [19.951557, 48.151548], [19.937383, 48.131118], [19.898298, 48.124902], [19.914536, 48.146863], [19.898745, 48.166312], [19.860131, 48.169409], [19.855173, 48.178431], [19.845282, 48.162742], [19.821331, 48.169081], [19.806584, 48.162061], [19.806471, 48.154145], [19.794812, 48.153529], [19.782415, 48.165039], [19.805283, 48.183733], [19.798733, 48.19482], [19.787163, 48.19253], [19.74618, 48.216512], [19.721125, 48.201473], [19.691219, 48.203894], [19.674662, 48.219739], [19.669857, 48.239212], [19.644524, 48.239172], [19.630826, 48.250073], [19.577502, 48.216015], [19.526044, 48.20313], [19.528967, 48.190358], [19.504518, 48.173443], [19.512822, 48.154663], [19.492377, 48.139664], [19.49442, 48.109906], [19.468313, 48.092037], [19.467354, 48.083933], [19.451796, 48.09173], [19.454053, 48.101436], [19.400018, 48.082304], [19.386597, 48.091914], [19.369607, 48.085913], [19.303112, 48.088711], [19.255782, 48.071556], [19.241368, 48.053653], [19.212823, 48.064362], [19.181172, 48.06127], [19.135289, 48.074146], [19.107402, 48.065596], [19.084362, 48.072781], [19.058525, 48.057353], [19.014864, 48.078179], [18.98161, 48.053601], [18.943904, 48.058865], [18.908982, 48.051139], [18.886674, 48.058682], [18.874937, 48.047071], [18.833268, 48.048239], [18.819998, 48.039676], [18.82662, 48.032019], [18.815567, 48.021423], [18.821275, 48.006299], [18.815743, 47.993442], [18.75525, 47.976347], [18.776746, 47.955092], [18.774048, 47.932347], [18.75776, 47.919722], [18.762917, 47.903926], [18.756858, 47.896838], [18.76353, 47.871605], [18.813575, 47.85555], [18.828014, 47.834291], [18.855876, 47.826077], [18.848542, 47.816722], [18.792001, 47.823087], [18.741179, 47.813825], [18.726069, 47.789041], [18.646087, 47.759092], [18.559076, 47.765996], [18.493155, 47.752755], [18.454068, 47.765123], [18.290799, 47.731429], [18.087196, 47.756574], [18.034115, 47.757269], [18.002711, 47.746325], [17.970871, 47.757839], [17.946867, 47.744668], [17.89449, 47.739207], [17.866096, 47.74575], [17.781238, 47.739289], [17.762956, 47.749363], [17.711332, 47.75558], [17.608402, 47.821886], [17.566709, 47.815636], [17.525172, 47.866445], [17.497512, 47.867603], [17.45392, 47.885258], [17.432506, 47.920862], [17.402993, 47.947849], [17.376398, 47.958646], [17.334651, 47.993125], [17.257955, 47.998655], [17.241769, 48.022465], [17.226627, 48.016229], [17.200051, 48.019806], [17.160776, 48.006657], [17.11006, 48.031224], [17.089866, 48.019783], [17.067423, 48.031428], [17.08779, 48.045676], [17.06825, 48.055395], [17.086791, 48.065356], [17.072234, 48.070447], [17.078914, 48.078236], [17.071626, 48.081055], [17.093145, 48.091424], [17.087769, 48.096557], [17.092707, 48.099638], [17.062786, 48.12148], [17.068816, 48.124208], [17.057195, 48.143724], [17.026909, 48.14087], [16.976233, 48.172165], [16.976529, 48.18881], [16.96178, 48.220827], [16.946121, 48.235881], [16.957066, 48.263818], [16.922511, 48.272205], [16.907216, 48.288897], [16.894541, 48.311242], [16.908545, 48.32619], [16.871656, 48.337952], [16.872974, 48.348845], [16.844908, 48.349946], [16.841311, 48.360932]]]}

Related items

No related items