Zoznam kategórii indikátorov so zoznamom ...

Štruktúra: 3-úrovňová štruktúra : 1.úroveň : id: id kategórie name: názov kategórie icon: obrázok kategórie list: zoznam podkategórií 2.úroveň : id: id podkategórie name: názov podkategórie icon: obrázok podkategórie list: zoznam indikátorov prislúchajúcich k danej podkategórii 3. úroveň: id: id indikátora, ktoré je možné použiť pre volanie detailu indikátora https://www.enviroportal.sk/indicator/api/detail?id=ID_INDIKATORA name: názov indikátora

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 3, 2021
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created3 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatJSON
Id id6a3733e8-1507-4d6f-b757-42e1d79b0a7d
Maintainer maintainer1A898B93-6130-4B9E-AC56-0B560F6C51B8
Periodicity periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id9d8a1f38-ee48-4c1e-aa77-d0112b8924d3
Revision Id revision_ideb42412a-c952-4132-8ddf-117c7f1a07f7
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid