Zoznam OVM so schránkou aktivovanou na ...

Aktualizácia: mesačne. Dataset obsahuje prehľad orgánov verejnej moci (OVM), ktoré majú materskú identitu (obvykle sa jedná o organizačné zložky OVM). Zoznam pozostáva zo subjektov, ktorých schránka je aktivovaná na doručovanie.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified March 9, 2023
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXLS
Id idf3a567f0-e7fb-4717-842d-d709fd440997
Last Modified last_modified17 days ago
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicitymonthly
Resource Group Id resource_group_id0834f3f0-0a2f-4e64-8960-e7a6db8a4dc5
Revision Id revision_id42fe57ec-2f23-40c4-b619-ca0ecf3ce586
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid