Schéma XSD

From the dataset abstract

Zoznam civilných pojednávaní všetkých OS a KS kopírovaných z informačných systémov v pôsobnosti OS a KS súdov a zverejnených na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Zoznam...

Source: Zoznam pojednávaní na okresných a krajských súdoch v civilnej agende

No preview available.
No handler defined for data type: xsd.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified September 18, 2013
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 9 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxsd
Id idf1911e86-a9be-414f-b5cf-a71097c9844d
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position1
Resource Group Id resource_group_idff2405d8-14af-450c-abf6-7dfd59d5e79f
Resource Type resource_typefile
Revision Id revision_idbb2dcde8-6065-4551-bb24-2c46dec36e4b
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid