Štatistická správa o medzinárodnej ochrane

Štatistické údaje na ročnej báze, obsahujúce informácie ako počet žiadateľov o udelenie azylu, počet udelených azylov, počet poskytnutých doplnkových ochrán a podobne

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified March 27, 2018
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatHTML
Id idcdbd5b40-801e-4ba3-bd13-db92c9b8a095
Maintainer maintainer2DF13D50-0B6F-48BA-884E-BE66DC0A2934
Periodicity periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id92850078-cd36-4aab-b14e-e73c4cf1abd3
Revision Id revision_id27edba6d-a3fc-4224-9d5c-4f6dd2694e60
State stateactive
Status statuspublic
Transformed transformed1
Validity validityperm_valid