Ročný výkaz za rok 2021

Štatistické zisťovanie - tlačivo Les (MPRV SR) 5-01 obsahuje sumárne údaje za evidenčný rok 2021 za štátne organizácie a neštátne subjekty.

No preview available.
No handler defined for data type: http.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 30, 2023
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed Yes
Created createdover 1 year ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formathttp
Id id7b764b03-e165-4e93-b644-9df3d60badd7
Last Modified last_modified5 months ago
Maintainer maintainerAA27301C-CE11-42D5-9EF7-EAE8826DE812
Periodicity periodicityannually
Position position1
Resource Group Id resource_group_id37ea0569-176c-4fd0-8788-ccb90ac35934
Revision Id revision_id1049feb8-8380-4a1f-8efe-baa73fe5e167
State stateactive
Status statuspublic
Transformed transformed1
Validity validityperm_valid