Register odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti:

  • pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
  • v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
  • pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
  • pri výrobe kozmetických výrobkov,
  • v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník
Dataset provider Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník
Unique identifier of dataset's provider 02E0093C-5A75-4E89-A8A9-803EC73DACDE
Date of the first publication October 4, 2017
Spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.368938, 49.363214], [21.411754, 49.371805], [21.420055, 49.381457], [21.415344, 49.38494], [21.438104, 49.39817], [21.443682, 49.411514], [21.473695, 49.413584], [21.488854, 49.429078], [21.517046, 49.417802], [21.530272, 49.435083], [21.55208, 49.433114], [21.563984, 49.441261], [21.590556, 49.433815], [21.630943, 49.447307], [21.658904, 49.4168], [21.720486, 49.412764], [21.726893, 49.398105], [21.763385, 49.383467], [21.77148, 49.363145], [21.747341, 49.341914], [21.766206, 49.294492], [21.739642, 49.293032], [21.725861, 49.31946], [21.703499, 49.339704], [21.681776, 49.32826], [21.691023, 49.317283], [21.663832, 49.298789], [21.630863, 49.297372], [21.636607, 49.281414], [21.6209, 49.274182], [21.62077, 49.249147], [21.593678, 49.230393], [21.597391, 49.192708], [21.569299, 49.160012], [21.594256, 49.137367], [21.592081, 49.122282], [21.577194, 49.11319], [21.559881, 49.12604], [21.556261, 49.117727], [21.570173, 49.109461], [21.567573, 49.084764], [21.522172, 49.064214], [21.517172, 49.072794], [21.495474, 49.078483], [21.447024, 49.080912], [21.445727, 49.093024], [21.374224, 49.116205], [21.386367, 49.129086], [21.436738, 49.136128], [21.461888, 49.159132], [21.48397, 49.147236], [21.491884, 49.128485], [21.516422, 49.135541], [21.521209, 49.128169], [21.526019, 49.126231], [21.536793, 49.136021], [21.523211, 49.133813], [21.524145, 49.131074], [21.524073, 49.127211], [21.518289, 49.145271], [21.52918, 49.146044], [21.499317, 49.158354], [21.504731, 49.174423], [21.493169, 49.170668], [21.476602, 49.178017], [21.478902, 49.199169], [21.501134, 49.201744], [21.521042, 49.214294], [21.510537, 49.2212], [21.510371, 49.235245], [21.489995, 49.249317], [21.499504, 49.265249], [21.475205, 49.281698], [21.458561, 49.281946], [21.446867, 49.309813], [21.435243, 49.305943], [21.394503, 49.323848], [21.42389, 49.34456], [21.368938, 49.363214]]]}

Related items

No related items