Register odborne spôsobilých osôb RUVZ ZH - voda, vodovody

Evidencia osôb, ktorým Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom vydal osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení podľa zákona c. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom
Dataset provider Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom
Unique identifier of dataset's provider 61128B05-F9E4-4CFF-9A7D-6E5CBA895F16
Date of the first publication February 8, 2018
Spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[18.645409, 48.633209], [18.656502, 48.63992], [18.717252, 48.626793], [18.713885, 48.647793], [18.741352, 48.662036], [18.754474, 48.691781], [18.796142, 48.700615], [18.826438, 48.736373], [18.825015, 48.743874], [18.873509, 48.769386], [18.884487, 48.768455], [18.892936, 48.750473], [18.909836, 48.750638], [18.923515, 48.741154], [18.942801, 48.74936], [18.998313, 48.748994], [19.003696, 48.70843], [19.030534, 48.702127], [19.018714, 48.699546], [19.033438, 48.684787], [18.996823, 48.663667], [18.98858, 48.648453], [18.997689, 48.640575], [18.985793, 48.611611], [18.999591, 48.594598], [19.010197, 48.59335], [19.012183, 48.582752], [18.967261, 48.55649], [18.952044, 48.55777], [18.952266, 48.567342], [18.936811, 48.564305], [18.902542, 48.536787], [18.890126, 48.51074], [18.862766, 48.511986], [18.857624, 48.498218], [18.820462, 48.491973], [18.815547, 48.481636], [18.803484, 48.483912], [18.800107, 48.477521], [18.756455, 48.490723], [18.73225, 48.490079], [18.734562, 48.519425], [18.695524, 48.533971], [18.703209, 48.571428], [18.688997, 48.580708], [18.675392, 48.611031], [18.645409, 48.633209]]]}

Related items

No related items