Register odborne spôsobilých osôb RUVZ ZH - starostlivosť o ľudské telo

Evidencia osôb, ktorým Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom vydal osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona c. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom
Dataset provider Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom
Unique identifier of dataset's provider 61128B05-F9E4-4CFF-9A7D-6E5CBA895F16
Date of the first publication March 8, 2018
Spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[18.645409, 48.633209], [18.656502, 48.63992], [18.717252, 48.626793], [18.713885, 48.647793], [18.741352, 48.662036], [18.754474, 48.691781], [18.796142, 48.700615], [18.826438, 48.736373], [18.825015, 48.743874], [18.873509, 48.769386], [18.884487, 48.768455], [18.892936, 48.750473], [18.909836, 48.750638], [18.923515, 48.741154], [18.942801, 48.74936], [18.998313, 48.748994], [19.003696, 48.70843], [19.030534, 48.702127], [19.018714, 48.699546], [19.033438, 48.684787], [18.996823, 48.663667], [18.98858, 48.648453], [18.997689, 48.640575], [18.985793, 48.611611], [18.999591, 48.594598], [19.010197, 48.59335], [19.012183, 48.582752], [18.967261, 48.55649], [18.952044, 48.55777], [18.952266, 48.567342], [18.936811, 48.564305], [18.902542, 48.536787], [18.890126, 48.51074], [18.862766, 48.511986], [18.857624, 48.498218], [18.820462, 48.491973], [18.815547, 48.481636], [18.803484, 48.483912], [18.800107, 48.477521], [18.756455, 48.490723], [18.73225, 48.490079], [18.734562, 48.519425], [18.695524, 48.533971], [18.703209, 48.571428], [18.688997, 48.580708], [18.675392, 48.611031], [18.645409, 48.633209]]]}

Related items

No related items