Register odborne spôsobilých osôb - dezinfekčné prípravky

Register odborne spôsobilých osôb podľa § 16, ods. 33), zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 15, ods. 2), písm. c) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Dataset provider Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Unique identifier of dataset's provider 28C975A9-6F1D-46F7-886A-9CB47DE83181
Date of the first publication April 28, 2017
Spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[18.478673, 48.548602], [18.487335, 48.549302], [18.497467, 48.568849], [18.530773, 48.561325], [18.56727, 48.566977], [18.577452, 48.577469], [18.597696, 48.575273], [18.601623, 48.592587], [18.656502, 48.63992], [18.717252, 48.626793], [18.713885, 48.647793], [18.741352, 48.662036], [18.754474, 48.691781], [18.796142, 48.700615], [18.826438, 48.736373], [18.825015, 48.743874], [18.854531, 48.763444], [18.883462, 48.76921], [18.891856, 48.751094], [18.923515, 48.741154], [18.942801, 48.74936], [18.998313, 48.748994], [19.010691, 48.764111], [19.016576, 48.790261], [18.992455, 48.802436], [19.003246, 48.822531], [18.993946, 48.845918], [19.016575, 48.855567], [19.025625, 48.866782], [19.022879, 48.875317], [19.035625, 48.881042], [19.081041, 48.874618], [19.153655, 48.877889], [19.244051, 48.89516], [19.26537, 48.883842], [19.266482, 48.864977], [19.252941, 48.856112], [19.297808, 48.859631], [19.315987, 48.869216], [19.330954, 48.894223], [19.351284, 48.898065], [19.384609, 48.926153], [19.440842, 48.927448], [19.491013, 48.943267], [19.517291, 48.938864], [19.539928, 48.947248], [19.629889, 48.939498], [19.67527, 48.918191], [19.696162, 48.923281], [19.744618, 48.896834], [19.804359, 48.915553], [19.83832, 48.904222], [19.954277, 48.907031], [19.976884, 48.915911], [20.015253, 48.901158], [20.158067, 48.889202], [20.175661, 48.907974], [20.258226, 48.879501], [20.267459, 48.874075], [20.248263, 48.870518], [20.241007, 48.844495], [20.197184, 48.818585], [20.200378, 48.796452], [20.194319, 48.790588], [20.20763, 48.773564], [20.18195, 48.757074], [20.182303, 48.728225], [20.190903, 48.720113], [20.209728, 48.722031], [20.263524, 48.692741], [20.302389, 48.658018], [20.293445, 48.644254], [20.303781, 48.62349], [20.296459, 48.611035], [20.333732, 48.608683], [20.355987, 48.598839], [20.35052, 48.574794], [20.331282, 48.550623], [20.331713, 48.537346], [20.302672, 48.518879], [20.298145, 48.504502], [20.30961, 48.494983], [20.306424, 48.479673], [20.341602, 48.47278], [20.334462, 48.463308], [20.340225, 48.461228], [20.369632, 48.461268], [20.380033, 48.468161], [20.395979, 48.456473], [20.420277, 48.470488], [20.455592, 48.473565], [20.470069, 48.454841], [20.446125, 48.444974], [20.416228, 48.418536], [20.420535, 48.403858], [20.402532, 48.382565], [20.409835, 48.365857], [20.384077, 48.351181], [20.367629, 48.332187], [20.374279, 48.326989], [20.365658, 48.316606], [20.337465, 48.301667], [20.325711, 48.272794], [20.307711, 48.273067], [20.310963, 48.265591], [20.286858, 48.26164], [20.234947, 48.279933], [20.22798, 48.277232], [20.235381, 48.2713], [20.228466, 48.262779], [20.20383, 48.261906], [20.206162, 48.250979], [20.133188, 48.253982], [20.139631, 48.242869], [20.134091, 48.225182], [20.070037, 48.191702], [20.078844, 48.183739], [20.072986, 48.179606], [20.049449, 48.1672], [20.029038, 48.177685], [19.988706, 48.162168], [19.974394, 48.166005], [19.963565, 48.152021], [19.951557, 48.151548], [19.937383, 48.131118], [19.898298, 48.124902], [19.914536, 48.146863], [19.898745, 48.166312], [19.860131, 48.169409], [19.855173, 48.178431], [19.845282, 48.162742], [19.821331, 48.169081], [19.806584, 48.162061], [19.806471, 48.154145], [19.794812, 48.153529], [19.782415, 48.165039], [19.805283, 48.183733], [19.798733, 48.19482], [19.787163, 48.19253], [19.74618, 48.216512], [19.721125, 48.201473], [19.691219, 48.203894], [19.674662, 48.219739], [19.669857, 48.239212], [19.644524, 48.239172], [19.630826, 48.250073], [19.577502, 48.216015], [19.526044, 48.20313], [19.528967, 48.190358], [19.504518, 48.173443], [19.512822, 48.154663], [19.492377, 48.139664], [19.49442, 48.109906], [19.468313, 48.092037], [19.467825, 48.084072], [19.451796, 48.09173], [19.454292, 48.101372], [19.442644, 48.101269], [19.400018, 48.082304], [19.386597, 48.091914], [19.369607, 48.085913], [19.300955, 48.088285], [19.255282, 48.071267], [19.241368, 48.053653], [19.212823, 48.064362], [19.181172, 48.06127], [19.135289, 48.074146], [19.107402, 48.065596], [19.084362, 48.072781], [19.058525, 48.057353], [19.02051, 48.070945], [19.012156, 48.085926], [19.030356, 48.1092], [19.047658, 48.115055], [19.066612, 48.135236], [19.049525, 48.160594], [19.05914, 48.164782], [19.058124, 48.177672], [19.070556, 48.18418], [19.062315, 48.188357], [19.072129, 48.194354], [19.050141, 48.204629], [19.021806, 48.189841], [19.008915, 48.193323], [18.959034, 48.182458], [18.94827, 48.173214], [18.938199, 48.17702], [18.928686, 48.166169], [18.93166, 48.15875], [18.887396, 48.162087], [18.878607, 48.156522], [18.871514, 48.166978], [18.832451, 48.177752], [18.821207, 48.166276], [18.804665, 48.169434], [18.798402, 48.187383], [18.831701, 48.206299], [18.808755, 48.229912], [18.820921, 48.235564], [18.805666, 48.245284], [18.817209, 48.260547], [18.840583, 48.26807], [18.839823, 48.285606], [18.852422, 48.305788], [18.845394, 48.320609], [18.832999, 48.321143], [18.824955, 48.33126], [18.810571, 48.370533], [18.783784, 48.376882], [18.746329, 48.416356], [18.731439, 48.416777], [18.698313, 48.393109], [18.702678, 48.389739], [18.688336, 48.381728], [18.689118, 48.374628], [18.679042, 48.373737], [18.675544, 48.355072], [18.652793, 48.345181], [18.652486, 48.351019], [18.634946, 48.353886], [18.612639, 48.343784], [18.573507, 48.348258], [18.536153, 48.310334], [18.533625, 48.322355], [18.541729, 48.327054], [18.524412, 48.332642], [18.536377, 48.331799], [18.536835, 48.341319], [18.548205, 48.344756], [18.544932, 48.350159], [18.566959, 48.358694], [18.567087, 48.370612], [18.576243, 48.375922], [18.570748, 48.404045], [18.56065, 48.418203], [18.538781, 48.417782], [18.545805, 48.436041], [18.535108, 48.439482], [18.532638, 48.452011], [18.520971, 48.451041], [18.546591, 48.476962], [18.531065, 48.474118], [18.537815, 48.503503], [18.5105, 48.509612], [18.4811, 48.499796], [18.518049, 48.528946], [18.502519, 48.526003], [18.478673, 48.548602]]]}

Related items

No related items