Poskytnutie datasetov adresných bodov obce alebo ...

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries upravuje zriadenie Registra adries ako jednotného, centrálneho a dátovo konzistentného zdroja dát o adresách fyzických budov na území Slovenskej republiky. Upravuje tiež spôsob zápisu dát do registra a ich poskytovanie verejnosti.

Register adries umožňuje verejnosti využiť tento portál na potvrdenie existencie adresy, na získanie informácií o adrese podľa rôznych atribútov a aj podľa identifikátorov adresy. Je tiež možné si objednať dataset, ktorý užívateľovi po vyhotovení systém zašle do elektronickej schránky na Ústredný portál verejnej správy.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified September 9, 2015
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 6 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id ida39452f2-7658-49a5-ae7c-d07241595763
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_id51117703-9620-492f-89c8-7a1b47d5b6b7
Revision Id revision_id3bd65c5f-28b1-481c-a3b9-04fbd2d818dc
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid