Vchody - zmenové dáta

Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje jeden zmenový záznam buildingNumberChange (zmena vchodu [orientačného čísla]), ktorý prišiel v zmenovej dávke z Registra adries. Celá tabuľka tak obsahuje históriu všetkých zmien v Registri adries pre všetky vchody (orientačné čísla).

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 20, 2021
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created12 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatapi, csv
Id id85e04c8b-9011-485f-90d4-8c04e0f2b199
Last Changes Id last_changes_id12,519,104
Last Modified last_modified5 hours ago
Maintainer maintainerE8943CC3-CDF2-4368-A29F-FFAC8E09F443
Periodicity periodicitydaily
Position position3
Resource Group Id resource_group_id7d864871-84d8-49ca-9cba-80acc8951323
Revision Id revision_id64bfd26e-ed21-45ce-ad58-06be926265a0
Schema schemahttps://data.gov.sk/dataset/db1e7bd7-a7d4-4eac-8e5e-0c843b9dc7d5/resource/05092c06-2d8b-4297-abf9-711c49ac6d74/download/doc07.html
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typedatastore
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate