Obce - zmenové dáta

Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje jeden zmenový záznam municipalityChange (zmena obce), ktorý prišiel v zmenovej dávke z Registra adries. Celá tabuľka tak obsahuje históriu všetkých zmien v Registri adries pre všetky obce.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 3, 2023
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 7 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatapi, csv
Id id9804e1c7-977d-4ea6-8d0a-e6aeb8e49ae8
Last Changes Id last_changes_id14,384,795
Last Modified last_modified2 days ago
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
Periodicity periodicitydaily
Resource Group Id resource_group_id9d448ec1-84ea-413f-8c3b-fd429c616f3c
Revision Id revision_idfa290d76-c092-40da-bd3a-4829e9606d1c
Schema schemahttps://data.gov.sk/dataset/1277119c-0c20-40c5-9416-30afcc31e7b3/resource/4ddb9857-ef79-40d5-a38d-c6623a043b08/download/doc03.html
State stateactive
Status statuspublic
Task Id task_id3c97ec50-8d4c-422b-a7ae-38c610fb067f
Transformed transformed1
Url Type url_typedatastore
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate