Kraj - zmenové dáta

Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje jeden zmenový záznam regionChange (zmena kraju), ktorý prišiel v zmenovej dávke z Registra adries. Celá tabuľka tak obsahuje históriu všetkých zmien v Registri adries pre všetky kraje.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified September 2, 2019
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatapi, csv
Id idb7d5e9fc-103a-4ced-ab32-b06ed0236e62
Last Changes Id last_changes_id9,576,047
Last Modified last_modified3 months ago
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
Periodicity periodicitydaily
Position position1
Resource Group Id resource_group_id5447eccd-ca67-453b-a0c3-03a35ad37262
Revision Id revision_idcec923d5-3bd8-4062-8590-d98397e55f39
Schema schemahttps://data.gov.sk/dataset/fdf7a94c-6ce6-490a-a9a7-b979823735b8/resource/c03bacdc-ae39-4363-a897-d27c50f4ce3d/download/package2doc1.htm
State stateactive
Status statuspublic
Task Id task_id02715975-b35f-4437-8218-435897f7c010
Transformed transformed1
Url Type url_typedatastore
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate