Kraj - konsolidované dáta

Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje konsolidovaný stav konkrétnej časovej verzie objektu Kraj. Celá tabuľka tak obsahuje všetky časové verzie všetkých krajov - aktuálne aj historické.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified September 2, 2019
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatapi, csv
Id id3bbb0b04-8732-4099-b074-c7bd8f8fa080
Last Changes Id last_changes_id9,576,047
Last Modified last_modified3 months ago
Last Update Successful last_update_successful9,576,047
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
Periodicity periodicitydaily
Resource Group Id resource_group_id5447eccd-ca67-453b-a0c3-03a35ad37262
Revision Id revision_id4f48a338-ecdc-4824-b187-7d7e1e1908ba
Schema schemahttps://data.gov.sk/dataset/fdf7a94c-6ce6-490a-a9a7-b979823735b8/resource/c03bacdc-ae39-4363-a897-d27c50f4ce3d/download/package2doc1.htm
State stateactive
Status statuspublic
Task Id task_ida1fbaca6-b409-4d85-9b2b-9da8f4eb7d2a
Transformed transformed1
Url Type url_typedatastore
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate