Časti obcí - zmenové dáta

Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje jeden zmenový záznam districtChange (zmena časti obce), ktorý prišiel v zmenovej dávke z Registra adries. Celá tabuľka tak obsahuje históriu všetkých zmien v Registri adries pre všetky časti obcí.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified December 6, 2023
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 7 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatapi, csv
Id idf8bc91b2-4a78-4ad9-93e1-b34ce34c51fa
Last Changes Id last_changes_id14,750,245
Last Modified last_modified12 hours ago
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
Periodicity periodicitydaily
Position position1
Resource Group Id resource_group_id436054b4-4a2e-40a9-9fda-d77c6f7cc2e1
Revision Id revision_idfe245dc3-96d2-447d-883a-3642bedd22bf
Schema schemahttps://data.gov.sk/dataset/dde68094-8187-4a8a-88f3-e79a6565d6d5/resource/c1c88d6c-ce94-4c9f-8eab-76da3c93aca5/download/doc04.html
State stateactive
Status statuspublic
Task Id task_id0f0b3740-1e04-48b3-ad79-69ac69a88dcb
Transformed transformed1
Url Type url_typedatastore
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate