Časti obcí - konsolidované dáta

Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje konsolidovaný stav konkrétnej časovej verzie objektu Časť obce. Celá tabuľka tak obsahuje všetky časové verzie všetkých častí obcí - aktuálne aj historické.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 3, 2023
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 7 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatapi, csv
Id idcc20ba54-79e5-4232-a129-6af5e75e3d85
Last Changes Id last_changes_id14,384,795
Last Modified last_modified2 days ago
Last Update Successful last_update_successful14,384,795
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
Periodicity periodicitydaily
Resource Group Id resource_group_id436054b4-4a2e-40a9-9fda-d77c6f7cc2e1
Revision Id revision_iddb7f24c8-e158-4920-97bb-f3d760561752
Schema schemahttps://data.gov.sk/dataset/dde68094-8187-4a8a-88f3-e79a6565d6d5/resource/c1c88d6c-ce94-4c9f-8eab-76da3c93aca5/download/doc04.html
State stateactive
Status statuspublic
Task Id task_id5aef1d75-276f-431a-aa38-d16d14d03e04
Transformed transformed1
Url Type url_typedatastore
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate